Tốt Không.Vn - Hỏi đánh giá các sản phẩm dịch vụ

thzfsdhdty
gửi lúc 8/8/22 lúc 21:51

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi thzfsdhdty 7
vietphanmem20588
gửi lúc 8/8/22 lúc 21:03

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

vietphanmem20588
gửi lúc 8/8/22 lúc 20:36

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi vietphanmem20588 10
thzfsdhdty
gửi lúc 8/8/22 lúc 20:26

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi thzfsdhdty 7
thzfsdhdty
gửi lúc 8/8/22 lúc 20:08

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi thzfsdhdty 6
xzvhdghgdh
gửi lúc 8/8/22 lúc 19:39

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi xzvhdghgdh 8
xzvhdghgdh
gửi lúc 7/8/22 lúc 20:46

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi xzvhdghgdh 10
xzvhdghgdh
gửi lúc 7/8/22 lúc 20:29

cần sang lại mặt bằng kinh doanh quán ăn, tạp hoá. Hiện đang kinh doanh có lượng khách ổn định nhưng bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang lại quán, không cần sắm gì thêm vào kinh doanh ngay. Thời hạn thuê nhà còn hơn 4 năm. Với giá...

Bởi xzvhdghgdh 10
vietphanmem20588
gửi lúc 7/8/22 lúc 06:13

Ván Phủ Phim có tính năng và công dụng như sau: Ván phủ phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván phủ phim cao cấp hay còn có các tên gọi như ván coffa phủ film, ván ép cốp pha phủ phim, cốp pha phim, ván bê tông...

muazuicom22
gửi lúc 7/8/22 lúc 05:50

Ván Phủ Phim có tính năng và công dụng như sau: Ván phủ phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván phủ phim cao cấp hay còn có các tên gọi như ván coffa phủ film, ván ép cốp pha phủ phim, cốp pha phim, ván bê tông...

Bởi muazuicom22 7